Raqamli texnologiyalar vazirligining yangi digital.uz rasmiy veb-sayti sinov tariqasida ishga tushirildi. Endilikda ushbu veb-sayt orqali Vazirlik faoliyati bilan tanishib borishingiz mumkin.
eye_icon
Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar
img_icon
Hisobotlar
20.04.2023

2023-yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2023-yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2023-yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2023-yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

2023-yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Boshqa maxsus mablag'lar jamg'armasi)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2023-yil 1-chorak bo'yicha)

 

2022 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2022 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2022 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2022 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

2022 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Boshqa maxsus mablag'lar jamg'armasi)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2022-yil 4-chorak bo'yicha)

 

2022 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2022 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2022 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2022 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

2022 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Boshqa maxsus mablag'lar jamg'armasi)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2022-yil 3-chorak bo'yicha)

 

2022 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2022 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2022 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2022 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2022-yil 2-chorak bo'yicha)

 

2022 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2022 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2022 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2022 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2022-yil 1-chorak bo'yicha)

 

2021 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2021 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

2021 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Nomoliyaviy aktivlar bo'yicha hisobot)

2021 yil 4-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Moliyaviy natijalar bo'yicha hisobot)

 

2021-yil 3-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (jamlangan balans ko‘rsatkichlari)

Vazirlik byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha hisoboti (2021-yil 3-chorak bo‘yicha jamlangan)

Vazirlik Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot (2021-yil 3-chorak bo‘yicha jamlangan)

Oliy ta'lim muassasalarida shartnoma-to'lov o'quv turlaridan kelib tushgan mablag'lar bo'yicha hisobot (2021-yil 3-chorak bo'yicha jamlangan)

 

2021 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Balans bo'yicha hisobot)

2021 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Debitorlik va kreditorlik qarzdorligi bo'yicha hisobot)

021 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisobot)

2021 yil 3-chorak uchun AKT vaziriligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Xarajatlar smetani bajarish bo'yicha hisobot 1001)

2021 yil 3-chorak uchun AKT vaziriligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Xarajatlar smetani bajarish bo'yicha hisobot 3040)

2021 yil 3-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo'jalik faoliyati bo'yicha hisobot (Byudjetdan mablag'lar bo'yicha hisobot)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2021-yil 3-chorak bo'yicha)

 

2021-yil 2-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (jamlangan balans ko‘rsaqtqichlari)

Vazirlik byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha hisoboti (2021-yil 2-chorak bo‘yicha jamlangan)

Vazirlik Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot (2021-yil 2-chorak bo‘yicha jamlangan)

Kreditorlik va debitorlik qarzligi bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (2021-yil 2-chorak bo‘yicha jamlangan)

Xarajatlar smetani bajarish bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (2021-yil 2-chorak bo‘yicha jamlangan)

 

2021 yilning 2-choragida amalga oshirilgan Davlat xaridlari bo'yicha ma'lumot

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjetdan tashqari hisobot)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjet manbalari bo‘yicha smetani bajarish — 100-2)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjet manbalari bo‘yicha smetani bajarish — 100-3)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjet manbalari bo‘yicha smetani bajarish – 3040)

Axborot va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi to‘g‘risida hisobot (2021-yil 2-chorak bo'yicha)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Balans)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Debitor qarzdorlik)

2021 yil 2-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Kreditor qarzdorlik)

 

2021-yil 1-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (jamlangan balans ko‘rsaqtqichlari)

Vazirlik Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot (2021-yil 1-chorak bo‘yicha jamlangan)

Vazirlik byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha hisoboti (2021-yil 1-chorak bo‘yicha jamlangan)

2021-yil 1-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha jamlangan)

2021-yil 1-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (moliyaviy natijalar to‘g‘risida jamlangan)

2021-yil 1-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (kreditorlik va debitorlik qarzligi bo‘yicha)

2021-yil 1-chorak bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (xarajatlar smetani bajarish bo‘yicha jamlangan)

 

2021 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot)

2021 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjetdan tashqari hisobot)

2021 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Byudjet manbalari bo‘yicha smetani bajarish)

2021 yil 1-chorak uchun AKT vazirligining moliyaviy-xo‘jalik faoliyati bo‘yicha hisobot (Balans №1)

2021 yil 1-chorak uchun AKT vazirligiga byudjetdan ajratilgan mablaglarning taqsimoti to‘g‘risida Ma’lumot

2021 yil 1-chorak buyicha Kapital qoyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar to‘g‘risida Ma'lumot

AKT vazirligi tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi Maʼlumot (2021 yil 1-chorak bo‘yicha)


2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (jamlangan balans ko‘rsatkichlari)

Vazirlik Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot (2020 yil bo‘yicha jamlangan)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (nomoliyaviy aktivlar bo‘yicha jamlangan)

Vazirlik byudjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha hisoboti (2020 yil bo‘yicha jamlangan)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha jamlangan)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (moliyaviy natijalar to‘g‘risida jamlangan)

 

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (balans ko‘rsatqichlari)

Vazirlik Rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha hisobot (2020 yil bo‘yicha)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (smeta xarajatlari bo‘yicha hisobot)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (smeta xarajatlari bo‘yicha hisobot 3040)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (nomoliyaviy aktivlar bo‘yicha)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (debitorlik va kreditorlik qarzdorligi to‘g‘risida)

2020-yil bo‘yicha AKT vazirligi moliyaviy hisoboti (moliyaviy natijalar to‘g‘risida)