Ishonch telefonlari
11-44 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 240 (79.47%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 33.77%

Mobil aloqa xizmati 14.24%

Internet xizmati 31.46%

2-Pochta masalasi jami 14 (4.64%) jumladan

Pochta va aliment 4.64%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami33 (10.93%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 5.3%

Ta'lim masalasi 0.66%

Takliflar 2.65%

Mehnat va bandlik masalasi 1.99%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 0.33%

Boshqa masalalarga oid jami 15 (4.97%)