Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 11-44
Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 982 (58.35%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 19.55%

Mobil aloqa xizmati 13.9%

Internet xizmati 24.9%

2-Pochta masalasi , jami 65 (3.86%) jumladan

Pochta va aliment 3.8%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.06%

3-Turli masalalar , jami 388 (23.05%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 8.62%

Ta'lim masalasi 1.01%

Takliflar 0.95%

Mehnat va bandlik masalasi 0.71%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.24%

AKT masalasi 11.53%

Boshqa masalalarga oid , jami 248 (14.74%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi