Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 +99871 237-01-11 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 611 (55.09%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 20.29%

Mobil aloqa xizmati 12.26%

Internet xizmati 22.54%

2-Pochta masalasi , jami 36 (3.25%) jumladan

Pochta va aliment 3.16%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.09%

3-Turli masalalar , jami 282 (25.43%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 7.66%

Ta'lim masalasi 0.72%

Takliflar 0.72%

Mehnat va bandlik masalasi 0.63%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.18%

AKT masalasi 15.51%

Boshqa masalalarga oid , jami 180 (16.23%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi