Ishonch telefonlari
0-800-200-41-07 11-44
Batafsil

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 66 (70.21%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 20.21%

Mobil aloqa xizmati 20.21%

Internet xizmati 29.79%

2-Pochta masalasi , jami 1 (1.06%) jumladan

Pochta va aliment 1.06%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar , jami 23 (24.47%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 9.57%

Ta'lim masalasi 2.13%

Takliflar 3.19%

Mehnat va bandlik masalasi 5.32%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 4.26%

Boshqa masalalarga oid , jami 4 (4.26%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun