Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 +99871 237-01-11 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 802 (56.68%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 19.93%

Mobil aloqa xizmati 13.71%

Internet xizmati 23.04%

2-Pochta masalasi , jami 49 (3.46%) jumladan

Pochta va aliment 3.39%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.07%

3-Turli masalalar , jami 333 (23.53%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 7.35%

Ta'lim masalasi 0.92%

Takliflar 0.64%

Mehnat va bandlik masalasi 0.49%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.21%

AKT masalasi 13.92%

Boshqa masalalarga oid , jami 231 (16.33%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi