Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1570 (85.7%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 35.59%

Mobil aloqa xizmati 18.45%

Internet xizmati 31.66%

2-Pochta masalasi jami 53 (2.89%) jumladan

Pochta va aliment 2.84%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.05%

3-Turli masalalar jami85 (4.64%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.8%

Ta'lim masalasi 0.27%

Takliflar 0.22%

Mehnat va bandlik masalasi 0.71%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.49%

AKT masalasi 1.15%

Boshqa masalalarga oid jami 124 (6.77%)