Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 856 (87.62%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 36.03%

Mobil aloqa xizmati 19.14%

Internet xizmati 32.45%

2-Pochta masalasi jami 16 (1.64%) jumladan

Pochta va aliment 1.64%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami39 (3.99%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.82%

Ta'lim masalasi 0.31%

Takliflar 0.2%

Mehnat va bandlik masalasi 0.72%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.61%

AKT masalasi 1.33%

Boshqa masalalarga oid jami 66 (6.76%)