Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 401 (85.32%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 36.17%

Mobil aloqa xizmati 21.28%

Internet xizmati 27.87%

2-Pochta masalasi jami 10 (2.13%) jumladan

Pochta va aliment 2.13%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami23 (4.89%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.21%

Ta'lim masalasi 0.43%

Takliflar 0.43%

Mehnat va bandlik masalasi 1.06%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 1.06%

AKT masalasi 1.7%

Boshqa masalalarga oid jami 36 (7.66%)