Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 157 (82.2%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 38.22%

Mobil aloqa xizmati 20.94%

Internet xizmati 23.04%

2-Pochta masalasi jami 3 (1.57%) jumladan

Pochta va aliment 1.57%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami16 (8.38%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.52%

Ta'lim masalasi 0.52%

Takliflar 1.05%

Mehnat va bandlik masalasi 1.05%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0%

AKT masalasi 5.24%

Boshqa masalalarga oid jami 15 (7.85%)