Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1387 (85.99%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 37.38%

Mobil aloqa xizmati 18.66%

Internet xizmati 29.94%

2-Pochta masalasi jami 46 (2.85%) jumladan

Pochta va aliment 2.79%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.06%

3-Turli masalalar jami76 (4.71%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.61%

Ta'lim masalasi 0.19%

Takliflar 0.25%

Mehnat va bandlik masalasi 0.74%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.43%

AKT masalasi 1.49%

Boshqa masalalarga oid jami 104 (6.45%)