Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1241 (86.36%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 37.23%

Mobil aloqa xizmati 18.58%

Internet xizmati 30.55%

2-Pochta masalasi jami 35 (2.44%) jumladan

Pochta va aliment 2.37%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.07%

3-Turli masalalar jami69 (4.8%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.74%

Ta'lim masalasi 0.21%

Takliflar 0.28%

Mehnat va bandlik masalasi 0.77%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.49%

AKT masalasi 1.32%

Boshqa masalalarga oid jami 92 (6.4%)