Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 11-44
Barcha raqamlar
Statistik hisobotlar

Hisobot shakli nomi

Muddati

Shakl

Davlat statistik hisoboti shakllari

1-aloqa

Aloqa vositalari va xizmatlari to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

1-AКТ

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

2- aloqa

Mobil aloqaning texnik vositalari to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

2-АКТ

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va axborot vositalari to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

Idoralar statistik hisoboti shakllari

13-aloqa

Telekommunikatsiya xizmati sifati to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

15-aloqa

Matbuot ommalashuvi va pochta aloqasi sifati to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

53-aloqa (teleradio)

Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish texnik vositalarining ishi to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

62-aloqa (lin.)

Shaharlararo aloqa liniyalari, traktlari va kanallari ishining sifati to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

1- marka

Pochta belgilari, belgilangan va filatelistik mahsulotlar to’g’risida hisobot

Choraklik

Yuklab olish

18-aloqa

Aloqa va axborotlashtirish sohasidagi aksiyadorlik jamiyatlari, tashkilotlar, idoralar, tarkibiy birliklar va bo’linmalar to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

41-aloqa (tel.)

Xalqaro, shaharlararo, ichki telefon aloqalari texnik vositalari to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

42-aloqa (tel.)

Mahalliy telefon aloqasida kabel xo’jaligi to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

50-aloqa (teleradio)

Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish, television efirlar texnik vositalarining ishi to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

21-aloqa (pochta)

Pochta aloqasi to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish

61-aloqa (lin.)

Magistral va ichki aloqa liniyalari to’g’risida hisobot

Yillik

Yuklab olish